Menu Zavrieť

Forum 18 News Service

Kazašský prezident schválil dvě legislativní úpravy, které významným způsobem omezují svobodu náboženského vyznání. Prezident Nursultan Nazarbajev oba zákony (které prošly schvalovacím procesem „nevídaně rychle“, jak poznamenal jeden místní pozorovatel) podepsal v polovině října. Zákony vyvolaly ostrou kritiku představitelů místních náboženských skupin, obhájců lidských práv i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). „Zákon o náboženských aktivitách a sdruženích“ zavádí velmi komplikovaný registrační proces náboženských skupin, zakazuje veškeré neregistrované náboženské aktivity, posiluje cenzuru a vyžaduje úřední souhlas s výstavbou nebo zahájením provozu nových objektů určených k bohoslužbám. I druhý nově zaváděný zákon obsahuje některá ustanovení, která mohou mít dalekosáhlý dopad na náboženskou svobodu.

Vyprošujte odvahu a moudrost místním křesťanům a ostatním obyvatelům, kteří pozvedají svůj hlas proti těmto restriktivním legislativním úpravám. Vyprošujte křesťanům ochranu před pronásledováním v podobě soudního stíhání. Modlete se za obměkčení srdce prezidenta Nazarbajeva, aby nabyl moudrosti a činil pokání (Skutky 9).

Více informací o zkouškách, kterými kazašští křesťané procházejí, naleznete na stránce Kazakhstan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku