Menu Zavrieť

Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – BZgA) a Regionální kancelář Světové zdravotnické organizace pro Evropu (World Health Organization – WHO) vydaly v roce 2010 Standardy pro sexuální výchovu v Evropě. Publikace v angličtině je ke stažení z www.bzga.de/infomaterialien/ei… informace WHO o ní jsou na www.euro.who.int/en/what-we-pu…. Část dokumentu byla již přeložena do češtiny a operují jím čeští propagátoři sexuální výchovy a jako seriozní zdroj ho bere i Výzkumný ústav pedagogický.

Na vypracování 68stránkového dokumentu se pod vedením BZgA podílela řada „expertů“ z různých organizací jako je Mezinárodní federace plánovaného rodičovství, UNESCO či Evropská společnost pro antikoncepci. Sexuální výchova není pojata pouze jako záležitost týkající se problémů zdraví a biologie, ale její autoři usilují o širší „holistický“ přístup zahrnující „sebeurčení“ jednotlivců. Dr. Gunta Lazdane, poradkyně pro sexuální a reprodukční zdraví v evropské kanceláři WHO tvrdí, že nové směrnice zdůrazňují nutnost sexuální výchovy dítěte od narození . Standardy také udávají, jaké specifické dovednosti mají získat děti a mladí lidé v jednotlivých údobích svého života.

V prvé části publikace autoři uvádějí své pansexualistické přístupy, zdůrazňující sexuální potěšení již v raném předpubertálním věku, odtržené od plodivého zaměření sexuality a mravnosti (kromě toho, že druhá osoba nemá být zneužívána a sexuální kontakt vynucován) a operují „sexuálními právy a právy dítěte“. V druhé části je pro jednotlivé věkové skupiny (0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 a více roků) uvedeno jaké informace mají získat, jaké dovednosti si osvojit a jaké postoje mají mít. Má sem patřit i přijetí zvráceností jako je homosex či masturbace, respekt vůči různým normám sexuality atd. Např. 12-15letí mají být schopní „si opatřit a efektivně užívat kondomy a antikoncepci“. 3.10.2011

zdroj: prolife