Menu Zavrieť

 

Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu pěti dvojic baptistických rodičů proti školské sexuální výchově. Rodiče uvedli, že jejich rodičovská práva na výchovu jsou porušována státní sexuální výchovou. Ve své žalobě se opírali o větu 2 článku 2 1. dodatečného protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech. Ta zní: „Stát musí při výkonu převzatých úkolů v oblasti výchovy a výuky dbát na právo rodičů zajistit výchovu a výuku podle jejich vlastního náboženského a světonázorového přesvědčení.“

Rodiče ve svém podání uvedli, že základní škola indoktrinuje jejich děti nestoudnou a pornografickou sexuální výchovou a tím podkopává jejich křesťankou výchovu. V učebnici, používané ve čtvrté třídě, sexuální výchova vede jen k pouhému uspokojení pudu a povzbuzuje žáky, aby se ohledně své sexuality „obsloužili“ podobně jako při hladu a žízni. Poukázali též na ateistický divadelní projekt „Mé tělo patří mně!“, který má při výuce sloužit k údajné prevenci zneužívání. Divadelní projekt vede však k odbourávání studu a představuje svádění k pedofilnímu sexu.

Evropský soud odmítl stížnosti jako neodůvodněné a vyvozoval, že školská představení jsou uskutečňována objektivním, kritickým a pluralistickým způsobem a proto neporušují žádná ustanovení Evropské úmluvy. 6.10.2011, zenit.org

zdroj: prolife