Menu Zavrieť
03. 10. 2011

Compass Direct, Present Truth Ministries, Christian Solidarity Worldwide

Jusef Nadarchání, íránský pastor odsouzený v září 2010 k trestu smrti za odpadlictví, se na soudních přelíčeních ve dnech 25.–28. září odmítl vzdát své víry. V současné době mu bezprostředně hrozí rozsudek trestu smrti, který by měl být vynesen do sedmi dnů. „Pravděpodobně ho nezabijí dnes, ale mohou to udělat, kdykoli se jim zlíbí,“ poznamenal místní zdroj. „V Íránu se stává, že prostě zavolají rodině a společně s rozsudkem předají i tělo.“

V červenci Nejvyšší soud nařídil revolučnímu tribunálu v provincii Gilan Jusefův případ prošetřit a zjistit, zda byl Jusef v minulosti skutečně praktikujícím muslimem. Na předchozích přelíčeních soud v Raštu rozhodl, že pastor Jusef praktikujícím muslimem před svým obrácením ke křesťanství nebyl, nicméně že je přesto vinen odpadlictvím, protože pochází z muslimské rodiny.

Vyprošujte pastoru Jusefovi sílu a vytrvalou milost. Modlete se za zrušení všech obvinění, která proti němu byla vznesena. Modlete se, aby spoléhal na Pána, že mu vloží do úst správná slova, když bude stát před vrchností, která jej bude obviňovat (Matouš 10,19). Modlete se, aby představitelé íránských orgánů jednali v jeho případu spravedlivě.

Místní zdroj v Íránu nám řekl, že je naprosto klíčové, aby v rámci diplomatických styků jednali s íránskými představiteli o Jusefově případu představitelé zahraničních vlád. Dodal, že Jusefova složitá situace může být nadějnější, pokud do ní zahraniční vlády zasáhnou.

Více informací o trpící církvi v Íránu naleznete na stránce Iran Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku