Menu Zavrieť

Compass Direct

Již více než sedm měsíců uplynulo od incidentu, při kterém muslimští extrémisté vypálili modlitebnu Presbyteriánské církve v Súdánu, členové společenství se však dodnes bojí scházet k bohoslužbám. Rev. Maubark Hamad uvedl, že jeho společenství ve Wad Madani od 15. ledna dodnes nedokázalo budovu znovu postavit, protože se mu nedostává finančních prostředků. Obavy místních křesťanů jsou stále intenzivnější, neboť muslimští extrémisté jim často vyhrožují ve snaze zcela vymýtit křesťanství z území označovaného jako Dar al-Islam („Dům islámu“). Vypálení modlitebny předcházelo několik výhrůžek muslimských extrémistů. Když sboroví vedoucí nahlásili případ na policii, k jejich údivu se policisté zdráhali zahájit vyšetřování.

Od 9. července, kdy došlo k osamostatnění Jižního Súdánu, žijí súdánští křesťané v neustálém strachu. Pouhý měsíc poté, co si jih odhlasoval nezávislost na převážně islámském severu, byl již nárůst tlaku na křesťanská společenství a jednotlivé křesťany zřetelný. Muslimské skupiny vyhrožují likvidací modliteben, zabíjením křesťanů a úplným „vyčištěním“ země od křesťanství.

Modlete se, aby Bůh svou církev v Súdánu posiloval. Kéž ochraňuje křesťany od jakékoli újmy a dává své církvi růst ve věrnosti i v počtu. Proste jej, aby křesťany obdařil milostí, aby se dokázali vyrovnat se ztrátami a překonat veškeré obavy. Vyprošujte jim touhu po společném scházení a vzájemném povzbuzování. Proste, aby jednali jako skuteční svědkové evangelia.

Více informací o pronásledování v Súdánu naleznete na stránce Sudan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku