Menu Zavrieť

Compass Direct

Jeden křesťan byl zavražděn a několik dalších utrpělo zranění při nedávném incidentu, kdy zástup muslimů napadl převážně křesťanskou osadu Nazlet Faragallah v Al-Minya v Horním Egyptě. Útoku údajně předcházel spor z 6. srpna mezi muslimským mužem a koptskou křesťankou. Obsah rozepře se nepodařilo potvrdit, nicméně ženě údajně přišlo na pomoc několik křesťanských mužů a debatu předčasně ukončili. O několik hodin později dorazila k vesnickému kostelu skupina muslimů a začali házet kameny na křesťany, kteří odcházeli z budovy. Křesťané jim oplatili stejnou mincí. Několik lidí utrpělo tržné rány a pohmožděniny, útočníci také rozbili několik kostelních oken.

Následující den muslimové vyzbrojení dlouhými meči a střelnými zbraněmi pobíhali po vesnici, rabovali a vypalovali obytné domy a provozovny firem patřící křesťanům. Nejméně osm domů bylo do základů vypáleno. Křesťanský farmář Maher Nassif (46) byl zavražděn, když se snažil bránit svůj domov. Útočníci poté jeho dům vyplenili a ukradli mu dobytek. Dospívající syn, který byl očitým svědkem útoku, uprchl do noci. Násilnosti pokračovaly až do rána.

Podle vesničanů napětí mezi muslimy a křesťany v zemi po loňské revoluci ještě zintenzivnilo. Jeden místní křesťan viní ze zhoršení vztahů nárůst radikalizace muslimských skupin, jejichž členové kteří chtějí „završit svou víru zabíjením křesťanů“.

Modlete se, aby se křesťané v této oblasti nenechali ovládnout strachem, ale důvěřovali Kristu (1. Petrův 3,14–15). Modlete se za všechny, kdo truchlí za Mahera, aby nalezli útěchu ve skutečnosti, že Kristus zvítězil nad smrti a že všichni, kdo v Pánu zemřeli, budou stejně jako on také vzkříšeni (1. Korintským 15,50–58). Proste Boha, aby egyptské křesťany zmocňoval k praktickému demonstrování jeho pokoje a milosti, dokonce i lidem, kteří je kvůli jejich víře napadají.

Více informací o zkouškách, kterými egyptští křesťané procházejí, naleznete na stránce Egypt Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku