Menu Zavrieť

Hlas mučedníků, USA
Laoský křesťan byl nedávno vyhnán z domu, protože odvezl svou dceru k lékaři, místo aby ji nechal léčit šamanem. Šestadvacetiletý „Noy“ bydlel s manželkou a dvěma dětmi u manželčiných rodičů. Po konverzi ke křesťanství mu příbuzní začali působit potíže, protože v neděli místo práce na poli chodil do kostela. Když Noyova dcera onemocněla, příbuzní mu řekli, ať ji vezme k šamanovi. Noy jim však odvětil: „Odvezu svou dceru do nemocnice. Bůh ji zachová při životě.“ Tchán s tchyní jej prokleli a zatímco byl v nemocnici, spálili mu Bibli a další křesťanské knihy. Když se dcera zotavila a Noy se s ní vrátil domů, tchán s tchyní mu řekli, že s nimi nemůže žít, pokud se nezřekne své víry. Noy reagoval slovy „Jak bych mohl zapřít živého Boha?“ a byl donucen odejít. S pomocí Hlasu mučedníků si Noy s rodinou pořídili prostou bambusovou chatrč, nicméně nemají prostředky na základní potřeby – potraviny, oblečení nebo vybavení k práci na poli.

Poděkujte Bohu, že Noy s rodinou zůstali pevně stát ve víře a že pokračují v radostném navštěvování církevního společenství. Modlete se, aby se Bůh postaral o naplnění jejich fyzických potřeb a chránil jejich srdce před úzkostí. Modlete se, aby křesťané v Laosu zůstávali smělým svědectvím lásky lidem ve svém okolí.

Více informací o pronásledování křesťanů v Laosu naleznete na stránce Laos Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku