Menu Zavrieť

Katolický filozof a historik Roberto de Mattei publikoval v Correspondance Européenne článek „Christianofobie: protikřesťanská revoluce“, který obsahuje nejkomplexnější analýzu na toto téma. Mattei řekl, že v různých částech světa neustále roste počet případů porušování práv křesťanů. Na Blízkém východě, v Africe a v Asii probíhají systematické útoky na křesťany. Každý rok se více než 100 tisíc křesťanů stává obětí násilí. Článek Roberta de Mattei je plný příkladů diskriminace, které ukazují na antikřesťanský postoj ve společnost, a také na antikřesťanskou činnost vlády v různých zemích. Autor připomněl 1700. výročí Milánského ediktu a dává jasně najevo, že křesťané nemají v úmyslu nikomu vnucovat svou víru. Snaží se obhájit právo svobodně vyznávat své náboženství, využívaje právních norem přijatých ve společnosti.

Také rakouská výzkumnice Gudrun Kugler ve zprávě o diskriminaci křesťanů, prezentované 23. května v Tiraně na konferenci OBSE, ukázala na četné příklady omezování náboženské svobody křesťanů v Evropě.

Novinář Ernesto Galli della Loggia charakterizuje současnou situaci v evropské společnosti jako „antináboženskou revoluci“, „revoluci mentality a kolektivní morálky, která představuje rozchod s minulostí“. Protože v Evropě se křesťanství historicky upevnilo, vzrůstá tlak právě na křesťany. Zdroj: http://www.sedmitza.ru/text/3880129.html

zdroj: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=20784