Menu Zavrieť

Tí, ktorí sa tak dožadujú tolerancie, keď sami dosiahnu dostatočný vplyv, ju často nechcú preukazovať iným.

Medicínske dôvody

Máme k dispozícii množstvo literatúry, stovky článkov a kníh s touto tematikou. Zvlášť odporúčam knihu Homosexualita a nádej Katolíckeho lekárskeho združenia USA. Uvádzam tu niektoré údaje zo správy kanadských lekárov (J. SHEA, J.K. Wilsona a iných): Manželstvo gejov a homosexualita.

Správa a lekársky komentár:

Medziiným sa tam dozvedáme, že aktívni  homosexuáli štatisticky štyrikrát častejšie trpia na depresiu, päťkrát častejšie sú závislí na fajčení, šesť krát častejšie sa pokúšajú spáchať samovraždu. Priemerne žijú, v závislosti od foriem a intenzity svojej aktivity, o 8 – 20 rokov kratšie než ostatní muži.

Gejovia tvoria v Nemecku 60% a v Kanade 70% chorých na AIDS. Zato pravdepodobnosť, že ochorejú na túto nevyliečiteľnú chorobu, je u nich 73 – 85 krát(!) vyššia než u ostatných ľudí. Podobne je to aj s ostatnými infekčnými chorobami. Napr. v Škótsku väčšina chorých na syfilis sú homosexuáli, alebo bisexuálni muži. Znamená to, že v celom zvyšku spoločnosti, vrátene spoločenských agentúr a ich klientov, je približne dva razy menej chorých na AIDS a iné pohlavné choroby, než medzi aktívnymi homosexuálmi, ktorí podľa najdôveryhodnejších výskumov tvoria v Kanade a USA menej než 2% obyvateľstva.

Tento epidemický stav, zvlášť v ich prostredí, nie je náhodný, ale je jednoznačným a hrôzostrašným dôsledkom ich životného štýlu: „Teda po ich ovocí ich poznáte“ (Mt7,20). Príčinou je neuveriteľná promiskuita, ktorej sa dopúšťajú. 75% spomedzi najznámejších priznaných gejov v USA vyznalo, že mali v živote viac než sto sexuálnych partnerov, a 28% sa priznalo, že ich mali viac než 1000(!) V Kanade až 43% gejov chorých na AIDS naďalej a bez zábran žijú sexuálne a úplne vedome rozsievajú smrtonosnú chorobu medzi svojimi partnermi.  „Zväzky“ homosexuálov trvajú priemerne 1,5 roka, pričom ešte počas ich trvania majú priemerne 12 iných partnerov. Používajú výraz „manželstvo bez vernosti“ – podobne ako pojem hranaté koleso. Koniec – koncov v týchto zväzkoch dochádza k násiliu 2 – 3 razy častejšie než v normálnych manželstvách. A tak sú si sami väčším ohrozením než ktokoľvek z vonka. Veľmi často je ich život v zdravotnom, psychickom, fyzickom aj spoločenskom rozmere úplnou katastrofou. Svedectvá ľudí, ktorým sa podarilo vymaniť z tohto zakliateho kruhu, sú otriasajúce.

Treba dodať, že medzi homosexuálmi sa oveľa častejšie vyskytujú prípady pedofílie. Preukázalo sa, že v roku 2004 všetky prípady pedofílie, ktoré zverejnila poľská tlač, mali v 40% homosexuálny charakter.

Aj Cirkev tu má vlastnú tragickú skúsenosť. Známe sú mnohé pedofilné aféry spojené s osobami kňazov, ktoré ničia Cirkev v USA. Pri ich zverejňovaní média šikovne zamlčujú skutočnosť, že 80% týchto zneužití malo homosexuálny charakter. Je to dôsledok prílišnej tolerancie voči klerikom s takýmito sklonmi. Príliš nekriticky sa verilo niektorým psychológom a desaťročia sa príliš ľahko dovoľovalo vysvätiť takýchto ľudí .

Homoideológia

Čo by sa dalo povedať o ľuďoch, zvlášť o lekároch a psychológoch, ktorí nechcú vziať na vedomie takéto základné medicínske a sociologické údaje, dokonca často o nich vôbec nevedia? Ktorí sexuálne správanie tejto skupiny zrovnoprávňujú s inými, a to aj vtedy, ak následkom ich správania sú epidémie? Napr. v Nemecku homosexuáli 73 –krát (!) viac trpia na AIDS než ostatní. Čo sa dá povedať o lekároch, ktorí tvrdia, že sa to nedá liečiť a že oni nikdy nikoho nevyliečili, zatiaľ čo mnohí ich kolegovia svojimi terapeutickými úspechmi dokazujú, že opak je pravdou? Čo by sa dalo povedať o novinároch a politikoch, ktorí celkom obchádzajú tieto katastrofálne údaje a ustavične rozvíjajú propagovanie homosexuality?

Oni jednoducho viac-menej vedome pestujú homoideológiu. Ich povrchný pohľad, ako aj hlbšia analýza vedú k takémuto pomenovaniu situácie, ktorú v súčasnosti propagujú média. Je to ideológia  – čiže súbor právd, poloprávd, ilúzii, klamstiev a mýtov. Súbor, ktorý neslúži poznaniu, ale získaniu momentálnych výhod pre skupinu, ktorá ho hlása. „Čistokrvná“ ideológia, zbraň v boji o spoločenské vedomie. Skutočná veda a filozofia slúžia všetkým s cieľom poznávať  pravdu. Homoideológia slúži na dosiahnutie neoprávnených privilégií pre homolobby. Využíva pritom súčasné marketingové metódy, ktoré majú profesionálne zmeniť náhľad na homosexualitu a propagovať ju tak, ako sa propagujú rôzne produkty. Program, ktorý vytvorili poprední aktivisti spomedzi gejov na zhromaždení, ktoré sa konalo v roku 1988 vo Virgínii, obsahuje 4 hlavné ciele premeny spoločenského vedomia. Tieto ciele sú: znecitliviť, manipulovať, zmeniť a vylúčiť.

Po prvé: Znecitliviť. Spoločnosť treba zahrnúť veľkým množstvom publikácií, ktoré podporujú homosexualitu, a treba dosiahnuť takú prevahu v médiách, aby spoločnosť po počiatočnom odpore aspoň z únavy či omrzenosti prijala homosexualitu ako normálnu a prijateľnú. Množstvo publikácií má byť ako delostreľba, ktorá zasypáva ako hurikánový oheň, pri ktorom je strach sa pohnúť odporovať. V Poľsku tento program uskutočňuje Gazeta Wyborcza. V minulom roku v jej jednotlivých číslach vychádzali priemerne tri prohomosexuálne články denne.

Po druhé: Manipulovať. Gejov treba predstavovať len mimoriadne pozitívne ako ľudí zvlášť citlivých, šľachetných, oplývajúcich zásluhami a úspechmi, a zároveň ako úbohú ukrivdenú menšinu. Napomáha tomu aj navrávanie, že mnohí veľkí ľudia z minulosti boli homosexuáli – je to jednoduché, pretože mŕtvi nemôžu protestovať. Treba však zamlčať a odmietať najzjavnejšie údaje o temných a najtemnejších stránkach homosexuality – teda tých, ktoré sme vyššie uviedli. Je snaha umlčať pravdu o zvlášť hojnom zastúpení homosexuálov v nacistickej elite.

Po tretie: Zmeniť, obrátiť hodnoty podľa Nietzscheho. To, čo doteraz patrilo na patologický okraj spoločnosti, treba postaviť do jej stredu ako niečo, čo je hodné najvyššej úcty. A práve kritikov homoideológie treba zahnať na okraj a vylúčiť ich z verejnej diskusie. Kritikov treba predstaviť ako zvlášť odporných ľudí. Bez diskusie ich treba strčiť do kategórie nevzdelancov, nenávistníkov, homofóbnych a bigotných ľudi – aby sa azda nepokúsili ozvať. Treba tiež maximálne zvyšovať percentuálny podiel homosexuálov v spoločnosti. Niektorí aktivisti hovoria dokonca o 10 -25% – teda podľa nich je takmer každý 10, ba až každý 4 človek homosexuálne orientovaný.

Po štvrté: Vylúčiť protivníkov. Tí, ktorí sa tak dožadujú tolerancie, keď sami dosiahnu dostatočný vplyv, ju často nechcú preukázať iným. Práve preto pre švédskeho pastora  Åke Greena prokurátor žiadal polročné väzenie za jednu kázeň. Súd mu nakoniec určil mesačné väzenie. Ku ktorému homosexuálovi sa takto niekto správal? Ja sám som sa po uverejnení článku Desať argumentov proti, ktorý je najznámejším a najdiskutovanejším poľským antihomoideologickým textom, stretol, na jednej strane, s veľkým verejným prenasledovaním, a na druhej strane s anonymnými a odpornými výstrahami každého druhu, ktoré moji protivníci posielali zmazať! anonymne. V Gazete Wyborczej uverejnili množstvo článkov namierených proti mne, pričom mi nedali  – v rozpore so základnou slušnosťou a tlačovým zákonom – možnosť odpovedať. Je veľmi významné, že na čelo tohto prenasledovania sa dostal Tygodnik Powszechny s mimoriadne agresívnym článkom jezuitu P. Jacka Prusaka SJ Iní inak, v ktorom rozhodne odmieta učenie Cirkvi. Jasne vidíme, že protivníkov treba zastrašiť , umlčať napr. zničením odbornej kariéry, alebo hrozbou väzenia či smrti. Dožadovanie sa tolerancie, rovnoprávnosti sa veľmi rýchlo mení na prenasledovanie kresťanov. Využívajú sa predovšetkým slogany, krik a nie argumenty. Vyhýba sa vecnej diskusii, aby sa neprejavili intelektuálne nedostatky a úbohosť vlastných názorov. Nie je na tom nič zvláštne, veď pre niečo, čo je vnútorne zlé, sa nedajú nájsť nijaké dobré dôvody – možno iba zdanlivé.

Musíme povedať, že homoidelógia je jednoducho ďalšou, vo svojej podstate ateistickou ideológiou, ktorá nahradila už príliš skompromitovaný komunizmus. Keďže v hospodárskej rovine táto utópia neobstála, ateistická ľavica sa v posledných desaťročiach horlivo zaangažovala do spoločenských problémov, kde hľadá svoje pôsobisko. Preto homoideológia mnohými analógiami výrazne pripomína komunistickú ideológiu.

 

Biblické dôvody

Biblia jednoznačne odsudzuje homosexualitu, a to od samého počiatku. Už v prvej knihe, v Knihe Genezis, čítame : „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký“ (Gn18,20). Spomedzi ich prečinov sa dozvedáme najviac o jednom – o homosexualite; zjavne je pred Bohom zvlášť ťažký a urážajúci. Keď Lot prijal cudzincov, k jeho domu sa zišli starí aj mladí obyvatelia Sodomy a povedali mu „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali“ (Gn19,5)! Na Lotove prosby odpovedali vyhrážkami a násilím. Miera sa preplnila a na druhý deň boli Sodoma aj Gomora zničené; zachránil sa iba spravodlivý – Lot a jeho rodina. Výraz „sodoma gomora“ na vyjadrenie totálnej ľudskej neviazanosti a morálnej slepoty pochádza práve z tejto udalosti. Podobný príbeh nájdeme aj v Knihe sudcov, v 19. kapitole. Aj tam sa ľudia chtiví po homosexuálnom spolužití , ktoré bolo ďalšou formou ich bezuzdnosti , dopúšťajú strašného hriechu, ktorý privolal takmer úplné vyhubenie Benjamínovho kmeňa.

Odsúdenie homosexuality je ešte dôraznejšie zopakované v Novom zákone. Svätý Pavol jasne hovorí, že aktívnym homosexuálom, podobne ako iným hriešnikom, ktorí sa nechcú obrátiť, hrozí zatratenie: „Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov … nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1Kor6,9n). Podľa sv. Pavla jedným zo základných prejavov toho, ako hlboko človek klesol, ako sám sebe protirečí, ako sa vzdialil od Boha je práve homosexualita (Rim1, 18 – 32). Poznal aj ich propagandu, ktorá sa (podobne ako dnes) vysmieva Bohu do tváre. Píše: Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to smi robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní“ (Rim1,32). Podobné slová nájdeme aj v Liste Timotejovi (1,3 – 11) a v  (18,19 – 23). Takéto svojvoľné ničenie Božieho zámeru, odmietanie prirodzeného dopĺňania sa muža a ženy, musí mnohorako hlboko raniť a ničiť človeka, musí postupne vyvolať katastrofálne dôsledky – musí pritiahnuť Boží trest.

zdroj: Prevzaté z Katolíckeho časopisu MILUJTE SA! č.13, str.38-41, časť z článku,  dr. Dariusza Oka

zdroj fotografia: http://www.swietajadwiga.diecezja.pl/parafia/duszpasterze/Ksiadz-dr-hab-Dariusz-Oko_17