Menu Zavrieť

Dňa 5. 7. 2013 sa pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie konali v mestách Bratislava, Čadca, Považská Bystrica a Žilina pokojné zhromaždenia za ochranu tradičnej rodiny s heslom “Obnova rodiny – vzkriesenie národa”

Bratislava
Žilina


ČadcaPovažská Bystrica