Menu Zavrieť

Združenie pre ochranu rodiny, Žilina

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, Krásno nad Kysucou

Spoločenstvo svätého Jozefa, Považská Bystrica

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt, Bratislava

Združenie za tradičnú rodinu, Galanta

 

 

Verejná ochrankyňa práv

JUDr. Jana Dubovcová

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava – Ružinov

V Bratislave, dňa 3. februára 2015

 

 

Otvorený list

 

Vážená pani verejná ochrankyňa práv,

rozhodli ste sa nezúčastniť referenda a tak vyjadriť svoj názor na referendové otázky.

Ústavný súd SR potvrdil, že referendové otázky sú v súlade s ústavou SR a zároveň neodporujú základným právam a slobodám.

Čiže referendum nikomu práva neberie.

Verejný ochranca ľudských práv by mal mať nezaujatý postoj. Verejný ochranca ľudských práv by mal prvý vyzývať na účasť na všeľudovom hlasovaní – referende, ktoré je najslobodnejším a najdemokratickejším nástrojom priamej demokracie.

Ľudské právo je univerzálne, t. z. môže si ho uplatniť každý človek. Ústava SR stojí na individuálnych právach, čiže rovnosti všetkých ľudí pred zákonom.

Ľudským právom každého dieťaťa je právo na otca i mamu.

Ľudským právom každého rodiča, čiže otca i mamy je právo požadovať prirodzenú a hodnotovú výchovu pre svoje dieťa na materskej, základnej i strednej škole.

 

Ak sa hovorí o právnych nárokoch LGBTI skupiny ľudí, nehovoríme o ľudských právach, ale o skupinových právach, ktoré si môže uplatniť len skupina LGBTI osôb. Vo viacerých krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky boli povýšené skupinové práva LGBTI osôb nad ľudské práva rodičov, otca i mamy vo výchove detí na školách a taktiež ľudského práva každého dieťaťa, a to právo na otca a mamu.

 

 

 

 

Vážená pani verejná ochrankyňa práv,

je azda netolerantné, či dokonca nenávistné povedať, že manželstvo je muž a žena?

Je azda netolerantné, či dokonca nenávistné povedať, že deti potrebujú i otca i mamu?

Je azda netolerantné, či dokonca nenávistné želať si, aby rodičia neboli zatváraní preto, že nesúhlasia s ideologickou a zvrátenou výchovou pre svoje dieťa?

Nezúčastniť sa referenda de facto znamená nepodporiť ľudské právo každého dieťaťa Slovenska,  a to právo na otca a mamu.

Nezúčastniť sa referenda de facto znamená nepodporiť ľudské právo každého  otca i matky na prirodzenú a hodnotovú  výchovu v školách.

Vážená pani verejná ochrankyňa práv,

Vaším postojom, hlasovať tak, že sa nezúčastníte referenda ste sa postavili za obmedzovanie práva  detí na otca i mamu.

Vaším postojom, hlasovať tak, že sa nezúčastníte referenda ste sa postavili za obmedzovanie práva  rodičov na prirodzenú výchovu pre ich deti na školách.

 

Ľudia, ktorí majú práva chrániť, nemajú sa snažiť o ich obmedzovanie.

 

S pozdravom

Ing. Jozef DUPKALA  v. r.

predseda Správnej rady

Združenie pre ochranu rodiny

 

Anton HAJNÝ  v. r.

predseda Správnej rady

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície

 

Milan HOLLÝ  v. r.

člen Výkonného výboru

Spoločenstvo svätého Jozefa

 

Ing. Peter PROKEŠ  v. r.

predseda Správnej rady

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

 

Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.

predseda Správnej rady

Združenie za tradičnú rodinu

 

Co:

predstavitelia vlády SR

poslanci NR SR

Aliancia za rodinu

SITA

TASR

média