Menu Zavrieť

predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

V Bratislave, 6. januára 2015

 

Otvorený list

 

Vážený pán predseda vlády,

 

týmto otvoreným listom, sa obraciame na Vás ako zástupcovia občianskych združení:

  • Združenie pre ochranu rodiny,
  • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície,
  • Spoločenstvo svätého Jozefa,
  • Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt,
  • Zduženie za tradičnú rodinu

s nasledovnou žiadosťou.

Dňa 26.12.2014 sa vo viacerých  Slovenských mestách i v metropole Slovenska,  Bratislave, uskutočnili zhromaždenia na ochranu tradičnej rodiny  s  mottom:

Obnova rodiny – vzkriesenie národa!

Zúčastnení okrem iného počuli i slová, ktoré zazneli na bratislavskom protestnom zhromaždení nazvanom „Živá reťaz proti Stratégii “ne-ľudských práv”“ 16.12.2014 od jednej z účastníčok, a ktoré plne vyjadrujú i názory vyššie uvedených združení:

Plánovaná celoštátna stratégia na podporu a ochranu ľudských práv nechráni všetkých ľudí rovnako. Venuje sa podpore a ochrane starších ľudí na štrnástich stranách, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie na dvanástich stranách, právach chudobných na desiatich stranách, právach osôb s telesným postihnutím na deviatich stranách, ale právam lesieb, geyov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov na sto piatich stranách. Rodine sa celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv nevenuje ani na jednej strane.“

 

Vážený pán predseda vlády,

 

žiadame Vás a vyzývame i všetkých predstaviteľov vlády SR, aby celoštátnu stratégiu na podporu a ochranu ľudských práv v súčasnej podobe odmietli. Prijatím predloženej stratégie stratíte oveľa viac ako získate nielen ako človek, ale najmä ako predseda vlády, ktorý bol ustanovený, aby spravodlivo spravoval zverený ľud. Tento závažný dokument treba prepracovať tak, aby bol vyvážený, a aby chránil všetkých ľudí rovnako.

Do Nového roka 2015 veľa Božích milostí pre Vás, vládu SR, parlament SR i celý Slovenský národ v modlitbách vyprosujú členovia občianskych združení.

S úctou

Ing. Jozef DUPKALA  v. r.

predseda Správnej rady

Združenie pre ochranu rodiny

 

Anton HAJNÝ  v. r.

predseda Správnej rady

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície

 

Milan HOLLÝ  v. r.

člen Výkonného výboru

Spoločenstvo svätého Jozefa

 

Ing. Peter PROKEŠ  v. r.

predseda Správnej rady

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

 

Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.

predseda Správnej rady

Združenie za tradičnú rodinu

 

 

Co:

predstavitelia vlády SR

poslanci NR SR

SITA

TASR

média