Menu Zavrieť

Pochod za ochranu tradičnej rodiny, Bratislava 26.5.2012
úvod pochodu

svedectvo o vyslobodení z homosexuality

príhovor za Združenie pre ochranu rodiny

kajúca modlitba

od SNP na Hlavné námestie

príhovor za združenie Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície

z Hlavného námestia na Hviezdoslavovo námestie

príhovor za Združenie pre ochranu rodiny

záver pochodu

VIDEO SPRÁVY:
STV (slovenská televízia – spravodajstvo z 26. mája. 2012)
Photo PALERO