Menu Zavrieť

(Forum 18 News Service)

Kazašské úřady i nadále zneužívají místní pozemkové zákony k bránění příslušníkům náboženských skupin v praktikování svobody náboženského vyznání a přesvědčení. V Taldykorganu nedaleko Almaty úředníci tímto způsobem přinutili místní společenství „dobrovolně“ ukončit činnost, poté co pastorova manželka Larissa Kim obdržela pokutu za využívání svého soukromého domu (na adrese sídla společenství) k pořádání bohoslužeb. Zástupci společenství pokutu zaplatili a rozhodli se sbor formálně zrušit ve snaze předejít dalším pokutám. Pastor Kim vysvětlil, že od této chvíle budou veškeré další případné aktivity jejich společenství nelegální.

Žumagul Alimbekov, vedoucí představitel místní kanceláře úřadu pro náboženské záležitosti, k situaci poznamenal, že by činnost společenství byla ukončena i tak – pokud by se zástupcům nepodařilo sehnat 50 podpisů nezbytných k obnovení registrace. Podle informací pastora Kima je však společenství velmi malé a sehnat potřebný počet podpisů v souladu s ustanovením Zákona o náboženství za účelem obnovení registrace by se jim zcela jistě nepodařilo. Od začátku roku 2012 byla v Kazachstánu zneplatněna registrace stovek malých náboženských uskupení (s méně než 50 dospělými členy), které tak ztratily právo na existenci.

Modlete se, aby Pán dal své církvi v Kazachstánu růst. Proste jej, aby obdařil křesťany smělostí, odvahou, vírou a touhou ke společnému scházení. Modlete se za moudrost pro pastora Kima, Larissu Kim a celé společenství v tomto nelehkém období.

Více informací o trpící církvi v Kazachstánu naleznete na stránce Kazakhstan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku