Menu Zavrieť

predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

V Krásne nad Kysucou, 22. februára 2015

 

Otvorený list

 

 

Vážený pán predseda vlády,

týmto otvoreným listom sa obraciame na Vás ako zástupcovia občianskych združení:

  • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície,
  • Spoločenstvo svätého Jozefa,
  • Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt,
  • Zduženie za tradičnú rodinu

s nasledovnou žiadosťou.

Otvoreným listom zo dňa 6.1.2015( http://www.okht.sk/?p=3946 ) sme Vás upozornili o.i. i na skutočnosť, že plánovaná celoštátna stratégia na podporu a ochranu ľudských práv nechráni všetkých ľudí rovnako. Spomínanú stratégiu ste Vy, spolu s vládou SR prijali na zasadnutí vlády SR 18.2.2015.

Vážený pán predseda vlády,

sme veľmi znepokojení Vaším vyjadrením k prijatej celoštátnej stratégii na podporu a ochranu ľudských práv:„že len vyvážený a kompromisný materiál môže byť východiskom.“

Z otvoreného listu zo dňa 6.1.2015 jasne vyplýva, že spomínaná stratégia je nevyvážený dokument, pretože sa na 105 stranách venuje skupinám LGBTI (lesbám, geyom, bisexuálom, transexuálom a intersexuálom) a starším len na 14 stranách, chudobným len na 10 stranách a telesne postihnutým iba na 9 stranách. No rodine a právam rodičov sa nevenuje ani na jednej strane!!!

Vážený pán predseda vlády,

nie je možné akceptovať, že do spomínanej stratégie neboli prijaté požiadavky na ochranu a podporu rodiny a práv rodičov i detí.

Vážený pán predseda vlády,

 

upozorňujeme Vás i celú vládu SR, že prijatá stratégia na ochranu a podporu ľudských práv nie je vyvážená. Spomínaná stratégia sa vôbec nezaoberá ochranou a podporou rodiny, právami rodičov i detí, čím diskriminuje, čiže znevýhodňuje všetky rodiny, rodičov a deti Slovenska.

Na základe tohto sa domnievame, že spomínaná stratégia je v rozpore s Ústavou SR a jedná sa o protiústavný dokument.

Žiadame Vás i celú vládu SR zrušte na najbližšom zasadnutí vlády SR prijatú diskriminačnú stratégiu na ochranu a podporu ľudských práv.

 

 

S úctou

Anton HAJNÝ  v.r.

predseda Správnej rady

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície

Milan HOLLÝ  v.r.

člen Výkonného výboru

Spoločenstvo svätého Jozefa

Ing. Peter PROKEŠ  v.r.

predseda Správnej rady

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.

predseda Správnej rady

Združenie za tradičnú rodinu

 

Kópia:

Vláda SR

Prezident SR

Poslanci a poslankyne parlamentu SR

Verejný ochranca ľudských práv

Aliancia za rodinu

SITA, TASR

Média