„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

O projekte

Na týchto stránkach vám prinášame časopis : “Modlitbový zápas” a informácie, ako sa zapojiť do modlitbového zápasu.

“Na tvojich múroch, Jeruzalem, ustanovil som strážcov: celý deň a celú noc nikdy nech nemlčia! Vy, ktorí upomínate Pána, nesmiete mať pokoja, kým nepostaví, kým neurobí Jeruzalem ozdobou na zemi!” (Iz62,6-7)

Ako sa modliť MODLITBOVÝ ZAPAS?

Motivácia:

Modlíme sa za obrátenie, duchovné prebudenie a záchranu Slovenska. Modlite sa aj za konkrétne problémy vo farnosti a to v jednote. Modlitbový zápas sa skladá :

1. Svätá hodina, ktorá je daná od 20.00 do 21:00 hod. Modlia sa ju všetci členovia modlitbového zápasu. Odporúča sa, aby sa ju modlila každá kresťanská rodina spoločne doma. O 21.00 hod. dávajú kňazi požehnanie, predovšetkým modliacim sa. Je dobré upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní otrockými okovami zlého (alkoholom, hracími automatmi, nečistým duchom, okultizmom) s veľkou vierou prosili Pána Ježiša za oslobodenie a s vierou prijímali v túto hodinu požehnanie. Počas svätej hodiny aj počas modlitbovej stráže je dôležité mať konkrétny úmysel, za ktorý sa modliť. Počas modlitby si uvedomovať Božiu prítomnosť a pravdu, že “Bohu nič nie je nemožné” (Lk 1,37) a so živou vierou sa na neho obrátiť. Vzorom pre túto modlitbu sú nám Abrahám, Jakub, Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit, Panna Mária. Môžme sa modliť sv. ruženec a iné cirkevné modlitby.

2. Modlitbová stráž.  Jednu modlitbovú skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž (20.00 – 21.00 hod. je spoločná). Takto sa modlí celý deň nepretržite. Za skupinu je jeden človek zodpovedný. Každý člen by mal mať zoznam svojej modlitbovej skupiny.

Režim modlitieb:

Takto vytvorené modlitbové skupiny na celom území Slovenska majú svoju modlitbovú stráž rozdelenú podľa krajov:     – bývalý Západoslovenský kraj: od 1. do 10. dňa v mesiaci;    – bývalý Stredoslovenský kraj: od 11. do 20. dňa v mesiaci;      – bývalý Východoslovenský kraj od 21. do 30. (31.) dńa v mesiaci.

Nie je nutné, ale odporúča sa: Pred 10-dňovou strážou, najlepšie v nedeľu, sa skupina stretne a podajú sa návrhy, za čo je potrebné sa modliť. Je dobré, aby sa na modlitbách bojovalo za aktuálne problémy vo svojom najbližšom okolí (napr. za problémy rodiny, zamestnanie, za obrátenie nejakého človeka, za uzdravenie, za oslobodenie od alkoholu, za oslobodenie od okultnej zviazanosti, za zastavenie šírenia siekt v okolí a pod.) Ak je viac návrhov, môžeme určiť losovaním modlitbový úmysel. Po skončení 10-dňovej modlitbovej stráže sa skupina (v nedeľu) podelí so svojimi skúsenosťami z modlitbového zápasu.

Ak by ste potrebovali nejaké upresnenia k “Modlitbovému zápasu”, kontaktujte nás na: okht@okht.sk

POZOR!

BOH NÁM HOVORÍ:

“Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť (Dt 30,15-16a). “Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš(Dt 30,17-18a).

 

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.