„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Cyrilometodstvo

  • Modlitba

    Keď učeníci požiadali Ježiša, aby ich naučil modliť sa, odpovedal im: „Keď sa vy modlite, hovorte: Otče náš…“ On sám je nám príkladom, tak sa modlil v Getsemanskej záhrade: „Otče, … staň sa Tvoja vôľa…“ (Mt 26, 42), keď ho pribíjali na kríž: „Otče, odpusť im…“ (Lk 23, 34), v hodine smrti, keď nastala tma [...]

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.