„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Pozvánka na referendum 7.2.2015

Každé dieťa potrebuje otca a mamu i prirodzenú výchovu v škole.
Hlasujme prosím v sobotu za práva detí, veď deti hlasovať nemôžu.

Právo dieťaťa mať otca aj mamu má prednosť pred požiadavkami dospelých
Osobnosti v tom majú jasno


© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.