„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

5.7.2013 manifestácie za tradičnú rodinu

Dňa 5. 7. 2013 sa pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie konali v mestách Bratislava, Čadca, Považská Bystrica a Žilina pokojné zhromaždenia za ochranu tradičnej rodiny s heslom “Obnova rodiny – vzkriesenie národa”

Bratislava
Žilina


ČadcaPovažská Bystrica


© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.