„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

MODLITBA V NALIEHAVEJ POTREBE

Modlitba zahŕňa sedem dní. Ak ide o veľmi vážnu vec, je možné sa ju modliť opakovane 7 týždňov. Na 50-ty deň bol zoslaný Duch Svätý. 50-ty rok bol Božím milostivým rokom. „Ak budete o niečo prosiť Otca v Mojom mene, dá vám to.“ (Jn 16,23)

MODLITBA V NALIEHAVEJ POTREBE.pdf 282kB

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.