„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Bratislava 26. 5. 2012

Pochod za ochranu tradičnej rodiny, Bratislava 26.5.2012
úvod pochodu

svedectvo o vyslobodení z homosexuality

príhovor za Združenie pre ochranu rodiny

kajúca modlitba

od SNP na Hlavné námestie

príhovor za združenie Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície

z Hlavného námestia na Hviezdoslavovo námestie

príhovor za Združenie pre ochranu rodiny

záver pochodu

VIDEO SPRÁVY:
STV (slovenská televízia – spravodajstvo z 26. mája. 2012)
Photo PALERO


© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.