„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Rok 2011

MZ_januar_2011.pdf 549,1KB

MZ_februar_2011.pdf 548,86KB

MZ_marec_2011.pdf 647,83KB

MZ_april_2011.pdf 738,44KB

MZ_maj_2011.pdf 524,17KB

MZ_jun_2011.pdf 542,92KB

MZ_jul_2011.pdf 545,94KB

MZ_august_2011.pdf 554,58KB

MZ_165_Sept_2011.pdf 124kB

MZ_166_Okt_2011.pdf 480kB

MZ_167_Nov_2011.pdf 160kB

MZ_168_Dec_2011.pdf 160kB

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.