„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Ron Wyatt

Biblické archeologické fakty na základe výskumov R. Wyatta a jeho týmu, podľa dokumentu ASI (Anchor Stone International) pre ČR pripravil M. Latka.Z obsahu dokumentu:

Noemova archa

Sodoma a Gomora

Prechod Izraelitov cez Červené more

Archa zmluvy


© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.