„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Biblická Archeológia

Viaceré pozoruhodne objavy archeológie, ktoré potvrdzujú autenticitu biblických výpovedi.

  • Ron Wyatt

    Biblické archeologické fakty na základe výskumov R. Wyatta a jeho týmu, podľa dokumentu ASI (Anchor Stone International) pre ČR pripravil M. Latka. Z obsahu dokumentu: Noemova archa Sodoma a Gomora Prechod Izraelitov cez Červené more Archa zmluvy

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.