„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Proti vnášaniu napätia do slovenskej spoločnosti Tlačová správa, 16. októbra 2015 Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Pripomienku môžete podporiť na portáli právnych predpisov do pondelka 19. októbra. Potrebujeme dovtedy získať podporu aspoň 500 občanov, no čím väčšiu podporu získame, tým bude mať naša pripomienka väčšiu váhu pri [...]

Dňa 6. apríla sa uskutoční zhromaždenie na ochranu tradičnej rodiny v Čadci pred Mestským úradom o 9:30 s mottom: OBNOVA RODINY – VZKRIESENIE NÁRODA.   POSTAVME SA ZA TRADIČNÚ RODINU A PRIRODZENÉ MORÁLNE HODNOTY.  

DÁTUM ZDROJA: 04. Mar 2015 ZDROJ: postoy.sk Po stratégii, ktorá nám zadefinovala, čo sú evolučné ľudské práva, máme tu už pripravenú aj Koncepciu na boj s extrémizmom, t.z. skupinami, ktoré usilujú o potláčanie ľudských práv. Jej cieľom je ochrana demokratického zriadenia, lebo aj totalitárne režimy prišli k moci demokraticky – ako Koncepcia varuje… Áno, Hitlerova strana [...]

Vyhlásenie KDH k vládnej stratégii ľudských práv [...]  

Zdroj HSP, Slovensko 27. februára 2015 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 18. 2. 2015 schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Samo osebe by to možno nebolo také vážne, keby zároveň neprijala hneď niekoľko uznesení s termínmi realizácie [...]

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.