„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Hlina: Rodič má mať právo ospravedlniť dieťa zo sexuálnej výchovy [...]  

Vyhlásenie KDH k vládnej stratégii ľudských práv [...]  

Zdroj HSP, Slovensko 27. februára 2015 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 18. 2. 2015 schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Samo osebe by to možno nebolo také vážne, keby zároveň neprijala hneď niekoľko uznesení s termínmi realizácie [...]

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.