„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Právo dieťaťa mať otca aj mamu má prednosť pred požiadavkami dospelých Osobnosti v tom majú jasno

Slovensko 14. januára 2015 AKTUALIZOVANÉ (HSP) Kontroverzná stratégia Vláda Slovenskej republiky v utorok popoludní vypustila tretí bod na 142. schôdzi, ktorý sa týkal návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Vláda sa teda počas dnešného rokovania kontroverznou stratégiou zaoberať nebude. S aktuálnym znením stratégie nesúhlasia mnohé mimovládne organizácie, ktoré zastupujú rôzne [...]

Bratislava  12. januára 2015 (HSP) Začiatkom januára bol predsedovi vlády Róbertovi Ficovi doručený otvorený list od zástupcov združení a spoločenstiev bojujúcich za obnovu a ochranu rodiny a morálnych hodnôt. Otvorený list je reakciou na pripravovanú stratégiu ľudských práv, ktorú bude v stredu schvaľovať vláda. V Bratislave sa v decembri kvôli tomu konalo zhromaždenie „Živá reťaz proti Stratégii [...]

GOLEM ŽIJE! - STRATÉGIA ĽP JE ZNOVA NA STOLE. POMÔŽTE JU ZASTAVIŤ!!!<script src=" class="left-thumbnail"/>

DÁTUM ZDROJA: 09. Sep 2014 ZDROJ: forum života KONAJTE Prosíme Vás o vyjadrenie Vášho postoja k opäť navrhovanej Stratégii ľudských práv ministrom Lajčákom. Vytlačíte jednu z verzií listu (môžete aj viac), ak s ňou súhlasíte, podpíšte list a pošlite poštou s uvedením Vás ako odosielateľa na obálke. Ak Vám to nerobí ťažkosť, prosím, ponúknite na podpis aj [...]

Pozvánka na pokojné zhromaždenia 5.7.2014<script src=" class="left-thumbnail"/>

Spoločnosť svätého Bazila Veľkého, Združenie pre ochranu rodiny, Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, Rodina je základ, Deti patria rodičom, Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt, Združenie za tradičnú rodinu, Vás pozývajú na Pozor!!! Zmena času manifestácie v ŽILINE - Bude to od 10.00 do 11:00 hod. na Hlinkovom Námestí

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.